Calla en Sam tree op hier by die Koolstoof Restaurant